петак, 11. септембар 2015.

TEMILOV ŠTAMPARIJA Beograd

TEMILOV ŠTAMPARIJA Beograd

Temilov štamparija Beograd delatnost: Izrada klišea za foliotisak, foliotisak sa teksturom i mikroteksturom, blindruk, suvi žig, tipo štampu i livenje na magnezijumu debljine 1.00, 1.75, 3.00, 4.00 i 7.00 mm.

DINEX ŠTAMPARIJA BEOGRAD

ŠTAMPARIJA DINEX BeogradDINEX ŠTAMPARIJA BEOGRAD, ofset i digitalna stampa, Štamparije u Beogradu. Izradjujemo: grafički dizajn, brošure, vizit karte, katalozi, knjige, koverte, memorandumi, ncr blokovi, obrasci, posteri, prospekti, razglednice, sveske, flajeri, cenovnici

BIG PRINT ŠTAMPARIJA Beograd

BIG PRINT ŠTAMPARIJA BEOGRAD

Big Print je osnovan 5. aprila 2002. godine kao malo preduzeće sa velikom idejom. Radeći vredno i kvalitetno, poštujući načela odgovornog poslovanja stekli smo reputaciju preduzeća u koje klijenti imaju apsolutno poverenje.
Big Print je danas stabilno preduzeće koje nikada u svom poslovanju nije imalo negativan saldo, a profit svake godine pokazuje tendenciju rasta. Uspešni smo zato što uvek idemo u korak sa tehnološkim napretkom u oblasti digitalne štampe, a oprema i mašine koje koristimo spadaju u najsavremenije i trenutno se upotrebljavaju i u najrazvijenijim zemljama sveta.

Obavljamo: Štampa velikih formata, Štampa i obrada pločastog materijala, Oglašavanje na mestu prodaje, Mobilno oglašavanje, Najam i izrada display sistema, Auto grafika, Štampa na tekstilu i ostalim materijalima, Gotovi proizvodi i print inovacije

CMYK KOLIBRI ŠTAMPARIJA BEOGRAD

CMYK KOLIBRI ŠTAMPARIJA BEOGRAD

Stamparija Kolibri - Beograd, stampa promo materijala, vizitkarta, memoranduma, kataloga, prospekta, flajera, majica, upaljača, hemijski

VIZARTIS Stamparija Beograd

ŠTAMPARIJA VIZARTIS

Vizartis stamparija Beograd, eko spirala, blokcici, kartonska spirala, samolepljivi blokovi, eko bind, stamparije u Beogradu

KOSMOS ŠTAMPARIJA Beograd

OFSET ŠTAMPA KOSMOS ŠTAMPARIJA

KOSMOS Štamparija Beograd, ofset stampa, štamparije u Beogradu

ALTA NOVA ŠTAMPARIJA Beograd Altina

ALTA NOVA ŠTAMPARIJA

U pogonu štamparija Alta Nova Altina Beograd, nalaze se ofset štamparske mašine za tabačnu štampu na papiru i kartonu. Naši grafički proizvodi: Knjige, Katalozi, Posteri, Lifleti, Razglednice, Vizitkarte, Fascikle, Pakovanja, Sveske, Kese, Kalendari.